Fiziognomika je nauka koja po crtama lica, kretanjima, građi i držanju tela govori o osobinama ljudi. To je nauka koja teži da objasni karakteristike ličnosti na osnovu fizičkog izgleda. Fiziognomika ne samo da obuhvata telo, već ukazuje i na značenje svih pokreta tela, mimike i gestova.

Lice je ogledalo kompletnog karaktera, čitavog toka života. Na njemu se ogledaju i prošlost i budućnost. Ono je pokazatelj čak i zdravstvenog stanja čitavog tela.

Sve fizičke, mentalne i duhovne manifestacije ljudskih bića su manifestacije njihove sredine, koje se odražavaju na telo. Signali koje šaljemo neverbalno, govore o našem stavu, razumevanju, empatiji i etici. Na osnovu ovih znakova možemo prepoznati i tumačiti karakter čoveka, njegova emotivna stanja, kao i spremnost za saradnju.

Kao što su „oči ogledalo duše“, tako je i telo ogledalo kompletnog karaktera, života i bolesti jedne ličnosti. Na telu se može videti ceo jedan život.

 

Suzana Apostolov objavila je nekoliko knjiga na temu fiziognomike: Misterija lica I, Misterija lica II i Misterija tela, u izdanju izdavačke kuće Esotheria.

.